BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


     

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรืองเป็นกลุ่มธุรกิจที่ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2489 เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบ และคุณภาพให้ดีที่สุด


ตำแหน่งงาน : พนักงานการเงิน
รายละเอียดงาน
ติดต่อประสานงานและดำเนินการทำธุรกรรมทางการเงินของบริษัทในเครือ โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์โดยรวมของกลุ่มบริษัทเป็นสำคัญ
• จัดทำรายงานทางการเงินรายวันและรายปี โดยให้ความสำคัญเรื่องของความแม่นยำและความรวดเร็ว ของข้อมูล
• จัดทำเอกสารประกอบการดำเนินงานของบริษัท
• ดำเนินการเปิด L/C
• จัดทำเอกสารประกอบการประชุมกรรมการ ผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
• ดำเนินการทางการเงินตามนโยบายของบริษัท

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 1 อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ไม่จำกัดเพศ
2. ปริญญาตรี สาขา บัญชี /การเงิน/ เศรษฐศาสตร์
3. ประสบการณ์ด้านการจัดทำธุรกรรมทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน 1-2 ปีขึนไป
4. มีความสามารถในการจัดทำ Presentation สำหรับการนำเสนอ
5. สามารถไปทำงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

ติดต่อ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล

สวัสดิการ
โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี
ตรวจสุขภาพประจำปี
ท่องเที่ยวและงานเลี้ยงประจำปี

วิธีการสมัคร
ส่ง Resume มาตามที่อยู่/Email

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง


794 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  10100
Tel: 02-282-2022 #286
WebSite: www.trrsugar.com

     

ตำแหน่งงานอื่นๆของ "กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง"
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง > Web Programmer
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง > วิศวกรไฟฟ้า
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง > เลขานุการ
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง > เจ้าหน้าที่ HRIS ฝ่ายบริหารงานบุคคล/ HRIS officer
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง > วิศวกรโยธา
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง > วิศวกร
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง > หัวหน้ากะ แผนกเครื่องมือวัด
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง > รองหัวหน้าแผนกหม้อปั่น
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง > หัวหน้าแผนกเครื่องมือวัด
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง > หัวหน้าแผนกพัฒนาบุคลากร
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง > พนักงานขับรถ
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง > เจ้าหน้าที่ธุรการ (สำนักผู้บริหาร)
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง > หัวหน้าแผนกบุคคล (ประจำโรงงานจังหวัดอุทัยธานี)
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง > Web Programmer
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง > Support Programmer
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง > พนักงานบัญชี
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง > ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง > นักวิจัย
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง > หัวหน้าแผนกบุคคล (ประจำโรงงานจังหวัดชลบุรี )
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง > สมุห์บัญชี
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง > Sr. Programmer/ Programmer
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง > IT Manager
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง > นักเคมี
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง > พนักงานการเงิน
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง > หัวหน้าแผนกบุคคล(ประจำโรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์)
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง > หัวหน้าส่วนบัญชีต้นทุน
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง > เจ้าหน้าที่บัญชี
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง > วิศวกรโยธา
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง > วิศวกร
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง > Project Sales Engineer
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง > หัวหน้ากะ แผนกเครื่องมือวัด
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง > รองหัวหน้าแผนกหม้อปั่น
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง > หัวหน้าแผนกเครื่องมือวัด
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง > หัวหน้าแผนกพัฒนาบุคลากร
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง > พนักงานการเงิน/งบประมาณ
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง > เจ้าหน้าที่บัญชี/บัญชี Support
ตำแหน่งงานที่ใกล้เคียง "พนักงานการเงิน"
เครือ ป.เจริญพันธ์ และจีเอฟพีที > พนักงานการเงิน/พนักงานตรวจสอบภายใน
บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) > พนักงานการเงิน
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) > : พนักงานการเงิน (สัญญาจ้าง)
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) > พนักงานการเงินรับ
บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด > พนักงานการเงิน-ด้านรับ (กทม.)
บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON) > พนักงานการเงิน - สนง.ใหญ่ สุขุมวิท 93
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง > พนักงานการเงิน
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง > พนักงานการเงิน/งบประมาณ
WINTECH MANUFACTURING CO., LTD. > พนักงานการเงิน
บริษัท เลพเพิร์ด อินเตอร์เทรด จำกัด > พนักงานการเงิน(รับ)
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย > พนักงานการเงิน
บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด > พนักงานการเงิน
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด > พนักงานการเงิน ประจำสาขาเลิงนกทา (จ.ยโสธร)
บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด > พนักงานการเงิน
บริษัท คลังเศรษฐการ จำกัด > พนักงานการเงิน
LEO Global Logistics Co., Ltd. > พนักงานการเงิน
บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) > พนักงานการเงิน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ > พนักงานการเงินและบัญชี
กรมประชาสัมพันธ์ > เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) > เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานหางานบุรีรัมย์   หางานราช   หางานเขตมีนบุรี   หางานพิษณุโลก   หางานธนาคาร   หางาน ขอนแก่น   หางานนครปฐม   หางานลาดพร้าว   หางานบางแค   หางานเพชรบูรณ์   หางานประกันภัย   หางานคลีนิคความงาม   หางานด้านน้ำมัน   หางานในร้อยเอ็ด   หางานเขตลาดกระบัง   หางานที่บางใหญ่   หางานออฟฟิศ   หางานชุมพร   หางาน ภูเก็ต  


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap