BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


     


บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัดดำเนินธุรกิจมากว่า 51 ปี ผลิตและจำหน่ายสเปรย์ปรับอากาศ คิงส์สเตลล่า
และผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ภายใต้แบรนด์ WAX ONE
และสินค้าอื่นหลากหลายประเภท กำลังขยายงานและต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและพร้อมร่วมเติบโตไปกับเราในตำแหน่งงานดังนี้


ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์(ปฏิบัติงานส่วนสำนักงานซอยพัฒนาการ 40)
รายละเอียดงาน
- รับโทรศัพท์ /ประสานงานภายในและภายนอก
- ดูแลงานธุรการทั้งระบบ ดูและการให้เบิกเครื่องใช้สำนักงาน และ สั่งซื้ออุปกรณ์
สำนักงาน
- สรรหา รวบรวมใบสมัคร ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการคัดเลือก
เพื่อให้หน่วยงานได้บุคลากรตรงตามความต้องการ
- เพื่อให้การจ่ายเงินเดือนถูกต้องและทันเวลา
- สำรวจความต้องการในฝึกอบรม ประสานงานในการส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม
ภายนอกหรือจัดอบรมภายในบริษัท พร้อมติดตามผลการการฝึกอบรม เพื่อให้
สามารถจัดฝึกอบรมได้ตามแผนที่กำหนดไว้
- ปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติงานในระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO)
- งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 1 อัตรา

เงินเดือน ตามตกลง บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย / หญิง อายุ 25-33 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์งานบุคคลและธุรการ 1 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้ MS OFFICE, Internet ได้ดี
5. หากเคยผ่านงานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ
แผนกทรัพยากรมนุษย์

สวัสดิการ
- วันลาหยุดพักผ่อนประจำปี
- กองทุนเงินทดแทน
- กองทุนประกันสังคม
- โบนัสตามผลประกอบการ
- เบี้ยขยัน (ตามตำแหน่งงาน)
- ค่าจัดชั้น, ค่าทำความสะอาด (ตามตำแหน่งงาน)
- ค่าเที่ยว (ตามตำแหน่งงาน)
- ค่าโทรศัพท์ (ตามตำแหน่งงาน)
- ค่าน้ำมันรถ (ตามตำแหน่งงาน)
- ประกันอุบัติเหตุ (ตามตำแหน่งงาน)
- คอมมิชชั่น (ตามตำแหน่งงาน)

วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตนเอง
ส่งจดหมายสมัครงานมาตามที่อยู่บริษัท (ซอยพัฒนาการ 40)
ส่งทาง E-Mail ของบริษัท

บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด


เลขที่ 38,40 ซอยพัฒนาการ 40 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel: 0-2320-2113-5 Fax: 02-322-4628
WebSite: www.kingstella.com

     

ตำแหน่งงานอื่นๆของ "บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด"
บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด > ผู้จัดการแผนกขายภูมิภาค / หัวหน้าทีมขายภูมิภาค
บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด > เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา- Food(ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานซอยพัฒนาการ 40 )
บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด > เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ(ปฏิบัติงานที่ซอยพัฒนาการ 40)
บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อก (ปฏิบัติงานที่สำนักงานซอยพัฒนาการ 40)
บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด > Brand Manager (ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานซอยพัฒนาการ 40)
บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานซอยพัฒนาการ 40)
บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด > เจ้าหน้าที่กราฟฟิก (ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงาน ซอยพัฒนาการ 40)
บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด > E-Commerce Officer
บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด > เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์-เคมี(ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานซอยพัฒนาการ 40)
บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด > เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ(ปฏิบัติงานที่ซอยพัฒนาการ 40)
บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด > ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี (ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานพัฒนาการ 40)
บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด > ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า(ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาการซอย 40)
บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด > เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา- Food(ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานซอยพัฒนาการ 40 )
บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด > เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก(ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานพัฒนาการ 40)
บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด > พนักงานขายเขตกรุงเทพฯ (ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานพัฒนาการ 40)
บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด > ผู้ช่วยห้อง Lab (ปฏิบัติงานที่สำนักงานซอยพัฒนการ 40)
บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด > ผู้จัดการแผนกขายกรุงเทพฯ(ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานซอยพัฒนาการ 40)
บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด > เจ้าหน้าที่การเงินด้านรับ (ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานซอยพัฒนาการ 40)
บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด > Brand Manager (ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานซอยพัฒนาการ 40)
บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด > พนักงานขายเขตกรุงเทพฯ (ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานพัฒนาการ 40)
บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด > พนักงานขายส่วนภูมิภาค
บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ปฏิบัติงานที่โรงงานบางนา-ตราด กม.35)
บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด > ผู้จัดการแผนกโลจิสติกส์ (ปฏิบัติงานส่วนโรงงานถนนบางนา-ตราด กม.35)
บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด > Online Marketing (ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานพัฒนาการ 40)
บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด > ช่างเทคนิคและช่างซ่อมบำรุง (ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาการ 40)
บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด > ผู้จัดการ แผนก Mixing, ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก Mixing(ปฏิบัติงานที่โรงงานบางนา-ตราด กม.35)
บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด > ผู้จัดการแผนกโลจิสติกส์(ปฏิบัติงานที่พัฒนาการ 40)
บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด > Event Marleting Office , เจ้าหน้าที่การตลาด(ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาการ 40)
หางานเคียวคุโย   หางาน pg   หางานแม่บ้าน   หางานที่พัทยา   หางานศรีสะเกษ   หางานเชียร์เบียร์   หางานสุรินทร์   หางานบางแค   หางานคลีนิคความงาม   หางานเขตลาดกระบัง   หางานนครราชสีมา   หางานสกลนคร   หางานบัญชีการเงิน   หางาน พนักงานขับรถ   หางานพะเยา   หางานลําพูน   หางานที่หัวหิน   หางานวิจัย   หางานน่าน   , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , สายเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , เว็บท่องเที่ยว , ร้านอาหาร , รีวิวโรงแรม , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap