BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  

บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัดดำเนินธุรกิจมากว่า 51 ปี ผลิตและจำหน่ายสเปรย์ปรับอากาศ คิงส์สเตลล่า
และผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ภายใต้แบรนด์ WAX ONE
และสินค้าอื่นหลากหลายประเภท กำลังขยายงานและต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและพร้อมร่วมเติบโตไปกับเราในตำแหน่งงานดังนี้


ที่อยู่ เลขที่ 38,40 ซอยพัฒนาการ 40 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250


โทร 0-2320-2113-5 | แฟกส์ 02-322-4628

1. ผู้จัดการแผนกโลจิสติกส์(ปฏิบัติงานที่พัฒนาการ 40)

รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการรับ การจัดเก็บและการเบิกจ่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปเพื่อสนับสนุนการ

อัตรา 1

เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 ก.ย. 2558


  2. พนักงานขายเขตกรุงเทพฯ (ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานพัฒนาการ 40)

  - รับผิดชอบการขาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการขายและลูกค้าพึงพอใจสูงสุด
  - ควบคุมดูแลลูกค้าเก่าและหาล

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 ก.ย. 2558


  3. ผู้จัดการแผนกขายภูมิภาค / หัวหน้าทีมขายภูมิภาค

  รับผิดชอบการวางแผนการขาย บริหารทีมงาน ควบคุมการดูแลลูกค้าเก่า
  และหาลูกค้าใหม่ควบคุมการเก็บหนี้ เพื่

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 ก.ย. 2558


  4. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ(ปฏิบัติงานที่ซอยพัฒนาการ 40)

  -ควบคุมเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001
  -ติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ ISO ทั้งหมด
  -ป

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 ก.ย. 2558


  5. เจ้าหน้าที่การเงินด้านรับ (ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานซอยพัฒนาการ 40)

  - งานการเงินด้านรับ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 ก.ย. 2558


  6. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์(ปฏิบัติงานส่วนสำนักงานซอยพัฒนาการ 40)

  - รับโทรศัพท์ /ประสานงานภายในและภายนอก
  - ดูแลงานธุรการทั้งระบบ ดูและการให้เบิกเครื่องใช้สำนักงาน แล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 ก.ย. 2558


  7. Brand Manager (ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานซอยพัฒนาการ 40)

  - วางแผนการตลาด พัฒนาปรับปรุงรูปแบบ ช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
  เพื่อเพิ่มยอดขาย
  - รับผิด

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 ก.ย. 2558


  8. ช่างเทคนิคและช่างซ่อมบำรุง (ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาการ 40)

  - ดูแลงานซ่อมบำรุงทั่วไป, งานระบบไฟฟ้า, งานประปา, ความปลอดภัยของบริษัทฯ
  - ควบคุมงานก่อสร้าง การต่อเ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 ก.ย. 2558


  9. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา- Food(ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานซอยพัฒนาการ 40 )

  - รับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามความต้องการของลูกค้า
  ตลาด
  - ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ที่

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 ก.ย. 2558


  10. เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก(ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานพัฒนาการ 40)

  - รับผิดชอบการจัดเตรียมเอกสาการติดต่อประสานงานกับลูกค้าและงานด้านเอกสารนำเข้า-ส่งออกทั้งหมดการขายและ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 ก.ย. 2558


  11. เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อก (ปฏิบัติงานที่สำนักงานซอยพัฒนาการ 40)

  รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการจัดทำสต๊อกสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบ การจัดทำต้นทุนสินค้าเพื่อทำรายงาน

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 ก.ย. 2558


  12. ผู้ช่วยห้อง Lab (ปฏิบัติงานที่สำนักงานซอยพัฒนการ 40)

  - รับผิดชอบในส่วนของ การดูแลห้องปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  - ทดลองง

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 ก.ย. 2558


  13. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์-เคมี(ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานซอยพัฒนาการ 40)

  - รับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามความต้องการของลูกค้า ตลาด ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ที่มีอย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 ก.ย. 2558


  14. ผู้จัดการแผนกโลจิสติกส์ (ปฏิบัติงานส่วนโรงงานถนนบางนา-ตราด กม.35)

  -กำกับดูแลของคลังสินค้า บริหารจัดการคลังสินค้าทั้งระบบดูแลการทำงาน
  ภายในแผนก
  -ควบคุมคุณภาพการจัดส่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 21 ก.ย. 2558


  15. Brand Manager (ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานซอยพัฒนาการ 40)

  - วางแผนการตลาด พัฒนาปรับปรุงรูปแบบ ช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มยอดขาย
  - รับผิดช

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 ก.ย. 2558


  16. เจ้าหน้าที่กราฟฟิก (ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงาน ซอยพัฒนาการ 40)

  1. มีประสบการณ์ทำงานและเข้าใจระบบการทำงานกับบริษัทเอเจนซี่โฆษณาอย่างน้อย 3 ปี
  2. มีความรู้และสามารถ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 ก.ย. 2558


  17. Online Marketing (ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานพัฒนาการ 40)

  ตำแหน่ง Online Marketing
  -ติดต่อประสานงานกับช่องทางการขายบนโลก Online ต่าง ๆ
  -ดูแล Website , faceb

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 ก.ย. 2558


  18. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี (ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานพัฒนาการ 40)

  - รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการจัดทำบัญชีทั่วไป
  - เอกสารการทำจ่ายการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีซื้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 ก.ย. 2558


  19. ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า(ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาการซอย 40)

  รับผิดชอบควบคุมการรับ การจัดเก็บและการเบิกจ่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
  เพื่อสนับสนุนการผลิตและการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 ก.ย. 2558


  20. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ(ปฏิบัติงานที่ซอยพัฒนาการ 40)

  -ควบคุมเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001
  -ติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ ISO ทั้งหมด
  -ป

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 ก.ย. 2558


  21. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ปฏิบัติงานที่โรงงานบางนา-ตราด กม.35)

  - ตรวจสอบเอกสารรับเข้า-จ่ายออกของสินค้า
  - บันทึกค่าแรงการผลิตสินค้า
  - ตรวจนับสินค้าคงเหลือและจัดทำ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 21 ก.ย. 2558


  22. พนักงานขายส่วนภูมิภาค

  ดูแลรับผิดชอบบริหารการขายและดูแลลูกค้าเขตใต้,เขตเหนือ
  เคยผ่านงานด้านการขาย CONSUMER PRODUCT
  หากเคย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 ก.ย. 2558


  23. เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานซอยพัฒนาการ 40)

  รับผิดชอบการรับวางบิลและจัดทำเอกสารการทำจ่าย การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย , ภาษีซื้อขาย ภพ.30 เพื่อให้ง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 ก.ย. 2558


  24. Event Marleting Office , เจ้าหน้าที่การตลาด(ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาการ 40)

  ตำแหน่ง Event Marleting Office 1 อัตรา
  -มีความรู้ความสามารถควบคุมงาน Event ได้ วางแผนกำกับดูแลการปฏ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 ก.ย. 2558


  25. ผู้จัดการ แผนก Mixing, ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก Mixing(ปฏิบัติงานที่โรงงานบางนา-ตราด กม.35)

  รับผิดชอบในการประสานงาน จัดเตรียม และควบคุมการผสมให้ได้สินค้ากึ่งสำเร็จรูปที่มีคุณภาพและปริมาณทันเวล

  อัตรา ผู้จัดการ 1 อัตรา, ผู้ช่วยผู้จัดการ 1 อัตรา

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

  วันที่ 21 ก.ย. 2558


  26. ผู้จัดการแผนกขายกรุงเทพฯ(ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานซอยพัฒนาการ 40)

  รับผิดชอบการวางแผนการขาย บริหารทีมงาน ควบคุมการดูแลลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่ ควบคุมการเก็บหนี้ เพื่

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 ก.ย. 2558


  27. E-Commerce Officer

  -ดูแลการจัดทำการตลาด,คิดโปรโมรชั่น จัดกิจกรรมทางการตลาดออลไลน์ได้ พร้อมทั้งควบคุมดูแลงานให้สำเร็จตาม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 ก.ย. 2558


  28. พนักงานขายเขตกรุงเทพฯ (ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานพัฒนาการ 40)

  - รับผิดชอบการขาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการขายและลูกค้าพึงพอใจสูงสุด
  - ควบคุมดูแลลูกค้าเก่าและหาล

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 ก.ย. 2558


  29. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา- Food(ปฏิบัติงานที่ส่วนสำนักงานซอยพัฒนาการ 40 )

  - รับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามความต้องการของลูกค้า
  ตลาด
  - ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ที่

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สยามพูลทรัพย์อินเตอร์เคมีคอล จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง

  วันที่ 21 ก.ย. 2558
  หางานพะเยา   หางาน นครปฐม   หางานระยองปลวกแดง   หางานในร้อยเอ็ด   หางานลําปาง   หางานนวนคร   หางาน เมกะบางนา   หางานpc   หางานยโสธร   หางานพัทยา   หางานเคียวคุโย   หางานบุรีรัมย์   หางานชัยภูมิ   หางานภาคเหนือ   หางานแถวบางแค   หางานสุราษฎร์ธานี   หางาน ขอนแก่น   หางานในโคราช   , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , สายเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , เว็บท่องเที่ยว , ร้านอาหาร , รีวิวโรงแรม , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap