BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,616 ประวัติ


61. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การประมง , พนักงารราชการ , บริหารทั่วไป อัพเดท 1 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : สกลนคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การประมง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสว่างแดนดินวิทย์-คณิต


62. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วย อัพเดท 1 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. วิทยาลัย​เกษตร​และ​เทคโนโลยี​แพร่ เกษตร​ศาสตร์​


63. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : call center อัพเดท 25 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พืชศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาวิทย์-คณิต


64. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล , พนักงานขาย , นักวิชาการ อัพเดท 24 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเชียรใหญ่วิทย์-คณิต


65. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการ นักส่งเสริม , ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ , ผู้ช่วยสัตวแพทย์ สัตวบาล อัพเดท 22 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เกษตรศาสตร์(สัตวศาสตร์)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวังทองพิทยาคมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


66. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานธนาคาร , งานบริการทั่วไป อัพเดท 21 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , งานบริการทั่วไป บริกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ตรัง
ปริญญาตรี มทร.ศรีวิชัยวิทเขตตรัง วิทย์-ประมง
ปริญญาตรีมทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตตรังวิทย์-ประมง


67. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย , สัตวบาลฟาร์มไก่ไข่ , สัตวบาลสุกร อัพเดท 19 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนชุมแสงชนูทิศวิทย์-คณิต


68. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จักการร้าน , สัตวบาล อัพเดท 17 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 1 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา สัตวศาสตร์


69. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Manager , Dirertor อัพเดท 17 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี


70. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ขี่รถ อัพเดท 14 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กศน วิท


71. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เวชระเบียน , บัญชี , ห้องยา อัพเดท 10 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิยาลัยราชภัฏพระนคร สัตวศาสตร์


72. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการงานก่อสร้าง , จัดซื้องานก่อสร้าง อัพเดท 7 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ โรคพืช
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสายปัญญารังสิตวิทย์-คณิต


73. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC อัพเดท 6 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พืชศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจ่านกร้องวิทย์-คณิต


74. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 4 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประมง


75. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC ตรวจสอบสินค้า อัพเดท 4 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงึลอีสาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจัตุรัสสิทยาคารวิทย์-คณิต


76. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การขาย , เกษตร อัพเดท 4 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ลำพูน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พืชสวน


77. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ส่งเสริม อัพเดท 29 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : เลย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เกษตรศาสตร์


78. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานตรวจสอบคุณภาพเนื้อ , สัตวบาล อัพเดท 29 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์


79. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล , ผู้ช่วยสัตวแพทย์ , นักส่งเสริม อัพเดท 28 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : สกลนคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร สัตวศาสตร์


80. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้แทนขาย , พนักงานส่งเสริม , พนักงานฝ่ายไร่ อัพเดท 26 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบัวขาววิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 331    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap