BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 3,337 ประวัติ


421. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรออกแบบ , วิศวกรประมาณราคา อัพเดท 5 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาตรี ม.ราชมงึคลธัฐบุรี วิศวกรรมโยธา
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตอุตสาหกรรมก่อสร้าง


422. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Design Engineer , Civil Engineer , Structure Engineer อัพเดท 3 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมโยธา


423. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา , วิศวกรคิดปริมาณงาน , วิศวกรควบคุมต้นทุน อัพเดท 3 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาวิศวกรรมโยธา
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯช่างก่อสร้าง


424. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโครงการ , ผู้จัดการโครงการ , ผู้ควบคุมโครงการ อัพเดท 2 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบอสโกพิทักษ์วิทย์-คณิต


425. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสนาม , วิศวกรสำนักงาน อัพเดท 31 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโยธา


426. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Project Director , Senior Project Manager , Project Manager อัพเดท 27 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 120,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 52 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ วิศวกรรมโยธา
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือก่อสร้าง


427. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QS Engineer , Shetchup Modeler , Civil Engineer อัพเดท 25 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 47,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต อุเทนถวายช่างก่อสร้าง


428. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Project manager , วิศวกรโยธา , ที่ปรึกษา/อาจารย์ อัพเดท 24 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำเเหง โยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายกศน. อำเภอนาทวี จ.สงขลา


429. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศกร อัพเดท 19 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 47,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทายาลัยเทคนิคดอนเมือง ช่างก่อสร้าง
ปวช.วิทายาลัยเทคนิคดอนเมืองช่างก่อสร้าง


430. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายก่อสร้าง อัพเดท 18 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 160,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 47 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร โยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาวิทย์-คณิต


431. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา อัพเดท 15 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบางกะปิวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


432. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Siteengineer อัพเดท 8 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : พะเยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมวิทย์-คณิต


433. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Qc engineer อัพเดท 5 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาศรีปทุม วิศวกรรมโยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์โยธา


434. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โฟร์แมนไซน์งาน , วิศวกรไซน์งาน อัพเดท 5 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี ม.ศรีปทุม วศบ.โยธา
ปวส.ว.เทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธนีช่างก่อสร้าง


435. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสนาม , วิศวกรออกแบบ อัพเดท 3 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมโยธา


436. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 2 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 85,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 53 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาเอก KMITL Civil structure


437. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา / Site Engineer อัพเดท 2 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิศวกรรมโยธา


438. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Project Director , Vice President , Project Manager อัพเดท 24 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 140,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 47 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี ม.นเรศวร โยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาวิทย์-คณิต


439. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานเขียนแบบ , วิศวกรโยธา อัพเดท 23 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรางมงคลล้านนาตาก วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนผดุงปัญญาวิทย์-คณิต


440. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรสนาม อัพเดท 22 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : มุกดาหาร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์วิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 167    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap