BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,017 ประวัติ


701. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี อัพเดท 21 มิ.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวกรรมเคมี


702. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู อาจารย์ อัพเดท 21 มิ.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี ม.สงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพุนพินพิทยาคมวิทย์-คณิต


703. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , Chemical Engineer , R&D อัพเดท 18 มิ.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนไชยาวิทยาวิทย์-คณิต


704. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process engineer , Chemical engineer , supply chain อัพเดท 17 มิ.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายชลราษฎรอำรุงวิทย์-คณิต


705. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี อัพเดท 16 มิ.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : ชลบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


706. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer อัพเดท 11 มิ.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย บูรพา วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนชลราษฎรอำรุงวิทย์-คณิต


707. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวเคมี , ควบคุมคุณภาพ อัพเดท 8 มิ.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เคมี


708. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 7 มิ.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคมีวิศวกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเตรียมทหารวิทย์-คณิต


709. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sale engineer , QA QC , process engineer อัพเดท 4 มิ.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 วิทย์-คณิต


710. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคลังสินค้า , พนักงานแพคกิ้ง อัพเดท 3 มิ.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : ชลบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนอำนวยศิลป์วิทยา ทั่วไป


711. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี อัพเดท 3 มิ.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี ม.รังสิต เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.รชัยบาดาลพิทยาคมวิท-คณิต


712. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโรงงาน , วิศวกรเคมี อัพเดท 29 พ.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี


713. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย , วิศวกรเคมี อัพเดท 27 พ.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิศวกร , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาโท ม.สงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีม.สงขลานครินทร์วิทยาศาสตร์เคมี


714. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process engineering , QC engineering , R&D อัพเดท 26 พ.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : มุกดาหาร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


715. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Sale Engineer อัพเดท 20 พ.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท Chulalongkorn University Chemical Engineering
ปริญญาตรีKasetsart UniversityChemical Engineering


716. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานอะไรก็ได้ที่ทำช่วงเย็นได้ อัพเดท 19 พ.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : ปทุมธานี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ พื้นฐานภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


717. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA Engineer , Process Engineer , Production Engineer อัพเดท 19 พ.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนโคราชพิทยาคมวิทย์-คณิต


718. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , วิศวกรการผลิต , วิศวกรกระบวนการ อัพเดท 15 พ.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต วิศวกรรมเคมี
ปวส.ราชภัฎนครราชสีมาเคมีปฏิบัติ


719. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Chemical Engineer , Process Engineer , R&D อัพเดท 13 พ.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : ตรัง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตรังวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


720. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโรงงาน อัพเดท 13 พ.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : น่าน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีศรีน่านวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 51    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap