BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,012 ประวัติ


761. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , project engineer , sale engineer อัพเดท 14 ก.พ. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนห้องสอนศึกษาวิทย์-คณิต


762. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer อัพเดท 11 ก.พ. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนระยองวิทยาคมวิทย์-คณิต


763. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , QC , QA อัพเดท 8 ก.พ. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนดัดดรุณี-


764. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , production engineer , sale engineer อัพเดท 5 ก.พ. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี ม.ขอนแก่น เคมี


765. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานนอกเวลา อัพเดท 2 ก.พ. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วศ.เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนระยองวิทยาคมวิทย์ คณิต


766. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , project engineer , QC engineer อัพเดท 2 ก.พ. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร ขอนแก่นวิทยายน


767. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนังงานทั่วไป อัพเดท 2 ก.พ. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบริการทั่วไป บริกร , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : สมุทรปราการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เคมีอุตสาหกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์วิทย์-คณิต


768. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต อัพเดท 2 ก.พ. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัลรังสิต เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอุดรพัฒนาการวิทย์-คณิต


769. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , วิศวกรกระบวนการ , วิศวกรควบคุมคุณภาพ อัพเดท 31 ม.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองไผ่วิทย์-คณิต


770. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , process engineer , production engineer อัพเดท 30 ม.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี ศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมเคมี


771. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรการผลิต อัพเดท 22 ม.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : ตาก
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนตากพิทยาคมวิทย์-คณิต


772. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้า QC , วิศวกร , เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม อัพเดท 19 ม.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 52 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน เคมี
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคระยองปิโตรเคมี


773. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , QC,QA อัพเดท 19 ม.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพิบูลมังสาหารวิทย์-คณิต


774. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 15 ม.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


775. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ อัพเดท 12 ม.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : จันทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.เบญจมานุสรณ์ จันทบุรีวิทย์-คณิต


776. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโรงงาน , วิศวกรเคมี , QA, QC อัพเดท 6 ม.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.อุบลราชธานี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์วิทย์-คณิต


777. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 5 ม.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปรินส์รอยแยลสฺวิทยาลัย


778. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรควบคุมการผลิต , วิศวกรความปลอดภัย , วิศวกรออกแบบ อัพเดท 29 ธ.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , จัดซื้อ คลังสินค้า , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี


779. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เลขานุการฝ่ายทัตแพทย์ , เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า , เจ้าหน้าที่ห้อง Lab. อัพเดท 21 ธ.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกงหราพิชากรวิทย์-คณิต


780. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูสอนคณิต , ครูสอนวิทย์ประถม - ม.ต้น , การขาย อัพเดท 20 ธ.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 51 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาฯ เคมีวิศวกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายวัดประดู่ในทรงธรรมวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 51    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap